COVID-19

Retningslinjer

på RHK


Opdateret 21. januar

 • Forsamlingsforbuddet på 10 personer er gældende på kollegiet. Undtaget heraf er køkkenerne, hvorpå der må være 15 mennesker. Vi opfordrer på det kraftigste til at minimere antallet af gæster. Hvis en person på køkkenet er udtryk ved gæster, må dette respekteres. BrKr kan kontaktes hvis nødvendigt.
 • Minimer besøg og kontakt mellem køkkener
 • Gæster udefra må IKKE opholde sig på kollegiets fællesarealer. Dette inkluderer: Aktivitetszonen, Baren, Bøfrummet, Læsesalen, Musikrummet, Saunaen, Værkstedet såvel som andre køkkener end dit eget.
 • Din læsemakker er derfor ikke længere velkommen på læsesalen. Du må kun medbringe gæster på dit eget køkken, såfremt dit køkken har aftalt, at gæster er velkomne på køkkenet. 
 • Der må IKKE festes på tværs af køkkener.
 • Hverken med personer fra andre køkkener eller på andet sted på kollegiet. 
 • Vi opfordrer til at følge myndighedernes anbefaling om at lukke køkkenfesten tidligt.
 • Dertil skal I huske at lukke døre og vinduer, og vi opfordrer til at rulle gardinet for, så undgår vi unødvendige klager fra naboer, i en tid hvor de fleste sidder derhjemme, og savner fester. 
 • Hygiejnen skal løftes, især skal vi blive bedre til at afspritte kollegiets fællesrum efter brug.

Bøfrummet: 

Bøfrummet er lukket for almindeligt brug. I stedet kan køkkener booke tider i Bøfrummet. Se Aktivitetsgruppen for mere information 

Saunaen: 

Saunaen er lukket i et forsøg på at minimere smitte. 

Udvalgsarbejde: 

Ikke-nødvendigt udvalgsarbejde skal så vidt muligt sættes på pause, og lad nu være med at holde en julefrokost i udvalgene.

 1. Gå i selvisolation
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 3. Ring til din læge, som vurderer dine symptomer og sørger for eventuel henvisning til test.

Brug mundbind, hvis du er nødt til at bryde din selvisolation kortvarigt, fx i forbindelse med at du skal testes.

 • Du skal gå i selvisolation, indtil du har været symptomfri i 48 timer eller 7 dage, hvis du på intet tidspunkt har haft symptomer.
 • Du må ikke bruge køkkenet.
 • Informer dit køkken, som også bør gå i selvisolation indtil de kan fremvise en negativ test taget 6 dage fra de sidst har været på køkkenet eller set dig.
 • Informer BrKr om hvor på kollegiet du har opholdt dig på brkr@rhk.dk

 • Alle køkkenets beboere anbefales på det kraftigste at gå i selvisolation, indtil de kan fremvise en negativ test taget 6 dage efter de sidst har været på køkkenet, eller de sidst har set den smittede, hvis dette er sket senere. Du må ikke gøre brug af kollegiets fællesarealer før du er testet negativ (hvis du tester positiv, se retningslinjer ovenfor).
 • Du må fortsat bruge køkkenet, men:
  • Der skal bæres mundbind
  • Der må ikke gøres ophold. Du laver din mad, og går igen.
  • Der skal rengøres grundigt efter brug af køkkenet.
 • Hvis du bevæger dig rundt på kollegiet, for at gå en tur eller hvis du skal testes, skal du bære mundbind.
 • Du må gerne gå en tur udenfor iført mundbind i ikke-travle tidsrum, men må selvfølgelig IKKE gå tæt på andre, handle, gå på café el. lign. I er trods alt i isolation.
 • Vi kan ikke stoppe dig i at tage på arbejde eller til en vigtig eksamen, hvis du og
  Smitteopsporingen mener det er forsvarligt. Du bør dog informere Smitteopsporingen om de konkrete forhold for vores boform, dvs:

  •  Vi er 15 beboere om et køkken, der ikke følger anbefalingen om 4m2 per person
  • Der er ofte spisning med op til 15 mennesker i en halv til en hel time.
  • Der er meget tekstil, som bliver delt på køkkenet. Dvs. sofaer, viskestykker,
   håndklæder m.m
  • Vi henviser desuden til Sundhedsstyrelsens anbefaling om selvisolation
  • Vælger du ikke at selvisolere må du stadig ikke bruge kollegiets fællesarealer før du har en negativ test taget tidligst 6 dage fra den smittede sidst var på køkkenet, eller (hvis du ikke vil testes) efter 7 dage såfremt du ikke har symptomer på smitte i mellemtiden.

 • Du skal gå i selvisolation, indtil du kan fremvise en negativ test taget 6 dage, fra du er blevet potentielt smittet (har set den smittede person)
 • Du må IKKE bruge køkkenet, du skal forblive i selvisolation
 • Hvis du bevæger dig rundt på kollegiet, for at gå en tur eller hvis du skal testes, skal du bære mundbind
 • Du må gerne gå en tur udenfor iført mundbind i ikke-travle tidsrum, men må selvfølgelig IKKE gå tæt på andre, handle, gå på café el. lign. I er trods alt i isolation.

 • Du skal gå i selvisolation, indtil du kan fremvise en negativ test taget 14 dage, fra du er blevet potentielt smittet (har set den smittede person).
  • Du skal desuden testes på 4. og 6. dagen for at påbegynde opsporing, skulle du teste positiv.
 • Du må IKKE bruge køkkenet, du skal forblive i selvisolation

Installer Smittestop-appen

Det er vigtigt at sikre, at COVID-19 ikke spreder sig i samfundet, mens Danmark genåbner. Med smitte|stop får danskerne et digitalt værktøj, der hjælper os alle med at bryde smittekæderne i samfundet.

Smitte|stop er udviklet af Sundheds- og Ældreministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Digitaliseringsstyrelsen og Netcompany.

Apple         Android

Hvis der mangler sprit i dispenserne

Kontakt kontoret (7:30-9:00) eller brug Intranet-appen til at sende en rapport til Teknisk Udvalg.